Kvarnfallet farlig plats för barn?

Kvarnfallet i Mölndal är en dramatsik och spännande miljö att vistas i - inte minst för barn. Men nu reagerar föräldrar över att platsen saknar skyddsräcken.

Kvarnfallet i Mölndal är en underbar och dramatisk miljö med månghundraåriga anor. Här forsar vattnet fram nerför fallet som har en fallhöjd på sammanlagt 45 meter. Kvarnfallet löper utefter Götaforsliden, en brant kullerstensgata där de gamla industribyggnaderna ligger på rad. Det brusar och porlar när vattnet virvlar fram, mellan, under och i vissa fall genom husen. Här och var mellan byggnaderna kan nyfikna ta sig fram till vattnet och se skådespelet. Men det är inte någon säker plats, och specielllt inte för barn. På vissa håll är det lätt att ta sig igenom staketet. Här och var löper en träspång utan räcken rakt ut över vattnet. En av dem som reagerat över den bristande säkerheten är Jerry Andreasson, småbarnsförälder och boende i Kvarnbyn.

- Jag är framför allt orolig för turister som inte tänker på hur farlig forsen är. Då kan det vara lätt att ramla i.

I Kvarnbyn och utefter Kvarnbyfallet pågår ett omfattande upprustningsarbete sedan ett tiotal år tillbaka. I de gamla byggnaderna vill man få in moderna företag och nya verksamheter. Men man är samtidigt noga med att arbetet ska genomföras utifrån en bevarandetanke.

Att säkerheten skulle ha kommit i andra hand under det arbetet är inte något Som Ulla Hasselqvist, arkivarie på Mölndals Museum håller med om.

- Att hägna in hela forsen är inte realistiskt men jag ska ta upp frågan samverkansgruppen och fundera på hur man kan öka säkerheten ytterligare.