1 000 dagisplatser per år behövs

Det kommer att behövas tusen nya dagisplatser per år fram till 2008 om Göteborg ska klara lagens krav att erbjuda förskoleplats inom fyra månader, skriver GP.

Förra året föddes 6 201 barn i Göteborg, vilket är i nivå med babyboomen på nittiotalet. Och kommunen räknar med att antalet barn mellan ett och fem år kommer att öka med 3 200 stycken fram till 2008, vilket ställer krav på en rejäl utbyggnad.

Göteborg är redan en av få kommuner som i dag inte klarar att följa lagen.