Husannonser för kustnära boende granskas

Länsstyrelsen i Västra Götaland har granskat hundratals annonser där kustnära boende säljs och funnit åtminstone 20 fall av misstänkta svartbyggen och brott mot strandskyddet eller olämplig marknadsföring.

Det handlar om husannonser där mäklarfirmor lockar med dopp från den egna bryggan eller möjligheten att se solen gå ned i havet från terrassen på klipporna.

Begreppet "eget" framhävs i annonseringen. Men i och med strandskyddet och allemansrätten så är det inte bara den som äger bryggan som har rätt att utnyttja den.

I veckan har länsstyrelsen i Västra Götaland gått igenom hundratals bostadsannonser och hittat åtminstone 20 fall av misstänkta svartbyggen eller olämplig marknadsföring.

Begreppet "eget" är något som framhävs i annonseringen. Men i och med strandskyddet och allemansrätten så är det inte bara den som äger bryggan som kan ta sig ett dopp.

– Visst kan man äga en brygga. Men du kan inte hindra andra från att sitta på den, säger Kristina Höök Patriksson, biolog på länsstyrelsen i Västra Götaland.

– Det kan uppfattas som att man har rätt att avgränsa och det har man aldrig, säger hon.

Okunskap men också en strategi för att höja priserna tror hon kan ligga bakom formuleringarna som länsstyrelsen uppfattar som olämplig marknadsföring.

Ett generellt strandskydd gäller 100 meter. Ett utökat kan vara upp till 300 meter, som vid Vänern.

Om det inte finns dispens, godkännande, från kommunen kan altanen eller bryggan som säljaren byggde därför vara ett svartbygge - som köparen måste riva.

Genom sin annonsjakt hoppas länsstyrelsen motverka fler svartbyggen och öka kunskapen hos mäklarna.

– Om man ger en bra information i samband med en försäljning så kommer köparna att ringa kommunen eller länsstyrelsen och fråga innan de sätter i gång och börjar bygga, säger Kristina Höök Patriksson.

Men mäklarna har ingen skyldighet att ta reda på reglerna kring strandskydd eller om det finns dispens, enligt Mäklarsamfundet.

– Känner man till begränsningar, att en plan innehåller en inskränkning, då är man skyldig att agera. Men man har inte någon obligatorisk undersökningsplikt som man har i vissa andra avseenden, säger chefsjurist Jonas Anderberg på samfundet.

Han tror inte att syftet att med formuleringar som egen vik och egen brygga är ett sätt att vilseleda och trissa upp priserna, men tycker att sådana formuleringar ska användas med försiktighet.