Ny myndighet i Göteborg

Göteborg har fått en ny statlig myndighet. Den heter Vattenmyndigheten och ska se till att vattnet som rinner ut i Västerhavet är rent och har god kvalitet. Här i Göteborg arbetar vattenmyndigheten i samma lokaler som länsstyrelsen. Liknande myndigheter finns i Kalmar, Västerås, Härnösand och Luleå.