Antalet arbetsskador minskar

Antalet arbetsskador som anmäldes till Arbetsmiljöverket under 2004 minskade med sex procent jämfört med året innan.

Även arbetsolyckor som medför frånvaro från jobbet har minskat med 11 procent för män och med 8 procent för kvinnor. De vanligaste arbetsolyckorna är fallolyckor följda av fysisk överansträngning och skador när man hanterat föremål. Den vanligaste orsaken till arbetsolycka som inte leder till frånvaro är att man skadats av fysiskt av någon annan person. Belastningssjukdomar ligger bakom huvuddelen av de anmälda arbetssjukdomarna, enligt Arbetsmiljöverket.