Riktigt arbete med introduktionsanställning i Göteborg

94 långtidsarbetslösa ungdomar från sju stadsdelar i Göteborg har erbjudits en så kallad introduktionsanställning hos kommunen.

Ungdomarna får till en början fyra veckors provanställning antingen inom vård - och omsorg eller park-och naturförvaltningen.

Om det går bra kan anställningen förlängas från den 1 mars och året ut.

- Ungdomarna får härmed nyckeln till socialförsäkringssystemet med A-kassa och sjukpenning även om de senare blir arbetslösa igen, säger kommunens arbetsmarknadschef Lasse Krantz till Radio Göteborg.

Göteborgs stad satsar 17 miljoner kronor på introduktionsanställningen.