Föroreningarna i Göteborgsluften specialmäts

Göteborgsluften ska nu undersökas närmare.

Under hela februari ska luftföroreningarna - som är särskilt skadliga nu på vintern - kartläggas i ett samarbete mellan forskare och myndigheter.

Mätningarna som miljöförvaltningen gör på Femmanhusets tak av bland annat partiklar och kväveoxider utökas med mätningar av fler föroreningar.

Mätningar görs även på Gustaf Adolfs torg, vid Olskroksmotet, på ”läppstiftet” vid Lilla Bommen, och på ett Chalmers-tak, och dessutom från flygplan.

Resultaten ska presenteras i höst.