Omorganisationer gör personal sjuk

När kommunerna omorganiserar blir personalen sjuk. Det visar en undersökning från Cefos, centrum för forskning om offentlig sektor, vid Göteborgs universitet.

Ju större oro personalen kände inför förändringen desto högre var andelen långtidssjuka och förtidspensionerade tre år senare. Studien visar också att det har stor betydelse hur väl förankrad en omorganisation är.