Brev från kidnapparna hos polisen

Polisen i Göteborg arbetar med ett brev som uppges komma från Siba-direktören Fabian Bengtssons kidnappare.

Brevet skickades till kvällstidningen GT. Det innehöll bl a Fabian Bengtssons kreditkort och körkort. Brevet överlämnades till polisen.Sven Alhbin, spaningsledare vid polisen bekräftar att de har brevet och att de arbetar med det som ett av flera spår. Alhbin säger också till Västnytt att spaningen fortfarande sker på bred front. Polisen hävdar fortfarande att ingen lösensumma betalts till kidnapparna.