Flytt för flera universitetsinstitutioner

Flera institutioner vid Göteborgs Universitet får inte längre plats utan tvingas flytta från i sina nuvarande lokaler i centrala Göteborg till området kring Linnéplatsen.

Det gäller bland andra Journalisthögskolan, Institutionen för Freds -och Konfliktforskning samt Institutionen för Socialantropologi.

Tanken är att några av de berörda institutionerna ska kunna flytta dit redan nästa höst .