Svagt stöd för regionen och dess politiker

Stödet för Västra Götalandsregionen och dess politiker är fortsatt svagt. Mediernas intresse för regionfrågor sjunker och politikerna är mycket okända bland väljarna, visar undersökningarna från SOM-institutet.

Undersökningen bland 25.000 västsvenskar visar att missnöjet med sjukvård och annan regionservice ökar. Missnöjet spär på den skepsis mot regionen, som fanns från början hos väljarna - medan politikerna varit mer intresserade.

Intervjuer med politiker ingår också i SOM-institutets undersökning och visar att uppdraget upplevs som otacksamt. Det tar mycket tid, de får lite inflytande och lite uppskattning.

Politikerna förblir anonyma i stora delar av regionen och de få som syns är inte populära. Även mediernas intresse för regionen minskar, den känns inte ny längre och politiska kontroverser lyser i stort sett med sin frånvaro.