Så tar södra älvstranden i Göteborg form

Både allmänheten och specialister ska bjudas in att delta i utformningen av södra älvstranden. Kommunens tjänstemän föreslår att utställningar, seminarier, debatter och tävlingar anordnas med början i höst - gärna på Stadsmuséet.

Ansvariga tjänstemän på stadskansliet och kommunala bolaget Norra Älvstranden Utveckling - som numera förfogar också över marken på södra älvstranden - vill att tävlingarna inte blir rena arkitekttävlingar. Istället ska de ”präglas av mångfald såväl vad gäller deltagare som förslagens innehåll”.
Aktiviteterna ska ske parallellt med den kommunala planprocessens samråd och utställningar och ska tillta när Götatunneln öppnas för trafik nästa år.
Kommunstyrelsen tar ställning till förslaget nästa vecka.