25 göteborgsungdomar gripna för knarkbrott

25 ungdomar har de två senaste dygnen omhändertagits av polisens ungdomsgrupp på Hisingen.
Samtliga är misstänkta för ringa narkotikabrott och har fått lämna urinprov.

Gripandena ingick i Angereds- och Hisingspolisens riktade insatser för att få stopp på narkotikamissbruk bland ungdomar.