Kvinnoprästmotståndarnas första biskop vigd

Under lördagen vigdes kvinnoprästmotståndarnas första biskop och tre nya präster i Missionsprovinsen. Vigningen skedde på Schillerska gymnasiet i Göteborg inför 500 personer.

Den pensionerade kyrkoherden i Mellerud, Arne Olsson, vigdes av den tillresta kenyanske biskopen Walter Obare.
Det var första gången i Svenska kyrkans historia som en biskop vigdes utanför svenska kyrkans ordning.
Ärkebiskop K G Hammar säger att från och med nu är Missionsprovinsen en egen självständig kyrka utanför Svenska kyrkan.