Klyftor mellan barnfamiljer ökar

Klyftorna mellan de rikaste och fattigaste barnfamiljerna ökar. I Stockholm, Göteborg och Malmö är barnfattigdomen högre än den var i början på 90-talet och vart tredje barn med utländsk bakgrund lever i ekonomisk utsatthet, visar en rapport från Rädda Barnen som presenteras i dag.

Mellan 2001 och 2002 minskade barnfattigdomen från 13,6 procent till 13,0 procent, vilket i praktiken betyder att 10 000 barn fick det något drägligare. Trots det lever drygt en kvarts miljon barn i fattiga familjer.

Spridningen mellan kommunerna är fortfarande stor. Lägst är barnfattigdomen i Nykvarn, Lomma, Svedala och Kävlinge. Högst är den i Malmö, Landskrona, Botkyrka och Göteborg.