Näringslivet vill ha vägavgifter

Vägavgifter kan vara ett sätt att finansiera fortsatt utbyggnad av de större vägarna i Västsverige. Det föreslår Västsvenska handelskammaren.
I morgon tar man upp ämnet till diskussion under den politikerlunch som handelskammaren bjuder på i Stockholm.

Vid lunchen kommer bland annat de tre stadsråden Leif Pagrotsky, Göran Persson och Pär Nuder att närvara och temat för lunchen blir den industriella produktionen och produktionsvillkoren i Västsverige.

För att hindra utflyttningen av företag krävs bland annat en storsatsning på utbildning och forskning i Västsverige, samt en satsning på en fortsatt utbyggnad av vägnätet som Västsvenska handelskammaren alltså föreslår ska kunna finansieras av vägavgifter.


I regeringens vägpaket finns redan flera stora utbyggnader inplanerade, bland annat en motorväg genom Bohuslän och mellan Borås och Ulricehamn, men det räcker inte menar man på Handelskammaren.

För att finansiera den fortsatta utbyggnaden föreslår man vägavgifter där exempelvis en personbil skulle betala 4 öre per kilometer. På så sätt hoppas man samla in 4,5 miljarder under de kommande fyrtio åren.