Stort motstånd mot stadsdelsnämnderna i Göteborg

Motståndet mot stadsdelsnämnderna är stort bland göteborgarna

Det visar en undersökning som presenterades av moderaterna idag.

Resultatet visar att göteborgare i 15 av de 21 stadsdelsnämnderna vill avskaffa dem.

Störst motstånd finns i gruppen från 55 år och uppåt
där nära 70 % vill avskaffa nämderna