Missionsprovinsen viger fler biskopar

Samtidigt som en utredning mot den kvinnorprästfientliga Missionsprovinsens första biskop pågår kommer uppgifter om att två till ska vigas inom kort.

Domkapitlet i Karlstad har beslutat att omedelbart tillsätta en utredning för att se om Missionsprovinsens nye biskop Arne Olsson från Mellerud ska få behålla prästämbetet i svenska kyrkan. Utredningen ska genomföras med stor skyndsamhet, skriver GP, och ska vara klar 24 februari.

Samtidigt skriver Helsingborgs Dagblad att ytterligare två biskopar kommer att vigas inom den kvinnoprästfientliga Missionsprovinsen före årets slut.

Svenska kyrkans ärkebiskop K G Hammar anser att Missionsprovinsen bildat en egen, självständig kyrka genom biskopsvigningen, som ägde rum i Göteborg i helgen.