Sopor föreslås bli fjärrvärme

Göteborg skulle kunna bli av med större delen av hushållssoporna och samtidigt få fjärrvärme. Professorn i kemisk miljövetenskap i Göteborg, Göran Peterson, förelår nu kommunstyrelsen att låta bränna den organiska delen av hushållssoporna för att få biobränsle.

Fördelen Göteborg har är att det redan nu sorteras ut komposterbart avfall på många håll i staden. Genom att döpa om det till biobränsle kan man sprida förfarandet.

Kompostering i kommunal regi är enligt Göran Peterson inte hållbart längre eftersom mat och frukt, särskilt från utlandet ofta innehåller bekämpningsmedel och till och smittoämnen.

Men det försvinner i hettan i ugnarna i Sävenäs sopförbränningsanläggning, som i större utsträckning bör användas. Och modellen kan bli föredöme för andra stora städer, säger Göran Peterson.

I dag finns det inga krav på att det som bränns är biobränsle. Peterson föreslår en avgift för osorterat avfall, en avgift som tas bort för det som är sorterat som biobränsle.

- På så vis kan kommunen tjäna ännu mer pengar på systemet, säger Peterson.

Glas, plast, papper och metall ska sorteras som idag