Underskott för Västra Götalandsregionen

Bokslutet för Västra Götalandsregionen 2004 visar att den gick med förlust på 363 miljoner kronor. Med de röda soffrorna är en trend bruten.

Trenden har vänt. Efter tre år överskott gick Västra Bokslutet för förra året visar ett minus på 363 miljoner kronor, vilket är en resultatförsämring med nästan en halv miljard kronor jämfört med året innan.

Ändå blev det inte riktigt så illa som det såg ut i början av året. Regeringens vårproposition var ingen upplyftande läsning för regionens ekonomer, samtidigt som den höga arbetslösheten började slå igenom med full kraft i form av minskade skatteintäkter.

Men ett underskottet blev det, trots att alla de fyra sjukhusgrupperna för första gången i regionens korta historia gick med plus. Men de kunde inte kompensera raset för skatteintäkterna.

Regiondirektörem Johan Assarson säger i en kommentar att han bedömer förra årets underskott som en engångsföreteelse och att det alltså skall bli plussiffror för regionen redan i år.

Regionen har misslyckats med sitt mål att sänka kostnaderna för läkemedel. Det blev i stället en ökning, visserligen bara med en procent, men likväl en ökning.

Antalet anställda ökade förra året med drygt 500, men det beror främst på att regionen dragit ner på användandet av bemanningsföretag.