Få företag kontrollerar miljön

För fem år sedan blev det lag på att miljöfarliga företag själva ska kontrollera hur deras företag påverkar omgivningen. I Göteborg är det långt ifrån alla av de 700 företag som ska ha det, som verkligen har ett fungerande egenkontrollsystem.

Tanken med egenkontrollen är att man ska ha en fungerande miljösäker verksamhet året om, och inte bara de korta stunder när miljöinspektörerna är där.

Göran Husebye, som är avdelningschef för miljöskyddsavdelningen på miljöförvaltningen i Göteborg säger att det främst är de små företagen som inte lever upp till lagen om egenkontroll. De prioriterar ofta andra saker framför just de här frågorna, säger han. Det många gör fel är till exempel att de inte rapporterar till miljöförvaltningen när det har varit någon incident, utan kanske bara talat med till exempel räddningstjänsten.

Det är miljöbalken som kom 1999 som slår fast att alla företag med verksamhet som är anmälnings- eller tillståndspliktig ska ha ett program för egenkontroll. Det kan vara till exempel soptippar, sjukhus och industrier. I Göteborg handlar det alltså om 700 företag.

Om ett företag har alltför stora brister och inte lever upp till lagen kan de tvingas betala böter, men det är ganska ovanligt att man behöver ta till sådana åtgärder.

Göran Husebye säger att miljöförvaltningens inspektörer behöver trycka på för att företagen ska jobba med de här frågorna.