Klartecken för kristen förskola

Ytterligare en förskola med kristen profil har fått klartecken att starta i Tynnered.

De borgerliga partierna i kommunstyrelsen klubbade tillsammans med miljöpartiet i går igenom beslutet att ett nytt föräldrakooperativ får starta, trots att stadsdelpolitiker och kommunala tjänstemän motsatt sig det.

Majoriteten i kommunstyrelsen påpekar att 23 barn står i Tynnereds förskolekö och att föräldrar bör få välja förskoleform, även om det redan finns tre kristna förskolor i stadsdelen.