Rekordvinst för Volvo

Det gick över förväntan bra för Volvo förr året.Helårsvinsten för 2004 blev 14,2 miljarder kronor.

Sju miljarder går tillbaka till aktieägarna i form av höjd utdelning och återköp av aktier. Några hundra nya jobb kan det också bli under 2005.

Den stora bussordern till Chile ger ett hundratal jobb i Borås och det kan också bli nyanställningar i Skövde, Arvika och Braås.

Under 2004 ökade antalet anställda i hela koncernen från närmare 76 000 till drygt 81 000.