Lärare dåliga på rättvisa betyg

Lärare på grundskolan i Göteborg är dåliga på att sätta rättvisa betyg. Det visar årets mätning av kvaliteten i skolan.

Tomas Kroksmark professor vid Högskolan i Jönköping har under tre år utvärderat skolan i Göteborg genom samtal med lärare och skolledare.

Betygen varierar kraftigt beroende på vilken skola eleven går på - säger Tomas Kroksmark .

På vissa skolor får elverna lägre betyg och på andra skolor betydligt högre än vad de egentligen förtjänar .

Skolpolitikernas recept för att skapa rättvisare betyg och samtidigt förhindra att de svågaste eleverna slås ut är att förlänga grundskolan . Men Tomas Krosmark tror inte på den lösningen.