Bra ekonomi i Majorna

Stadsdelsnämnden i Majorna redovisar ett positivt ekonomiskt resultat för första gången på många år. Överskottet förra året slutade på 3 miljoner kronor - och det finns nu till och med en liten reserv på sex miljoner kronor inför framtiden

Något större jubel kanske ändå inte hörs från stadsdelspolitikerna trots det positiva resultatet. För den främsta orsaken till överskottet är att kommunledningen förra året avskrev ett lån på 25 miljoner kronor till den skuldtyngda stadsdelen. I årsredovisningen säger nu stadsdelsledningen att marginalerna inför 2005 är små och att risken för underskott är fortsatt hög, samtidigt som man vill undvika snabba omsvängningar som påverkar majornabor och stadsdelsmedarbetare. Två områden betecknas som särskilt bekymmersamma: det är behoven av nya lokaler i förskolan där det finns många SMÅ barn - och pengar saknas till utbyggnad - och det är grundskolan där eleverna minskar samtidigt som allt fler söker sig till friskolor och skolor i andra stadsdelar. Och det ställer krav på anpassningar och nya förändringar i redan förändringströtta majornaskolor.