Miljökommunalråd säger nej till att bränna sopor

Miljökommunalrådet i Göteborg, Kia Andreasson, säger kategoriskt nej till förslaget att bränna komposterbart hushållsavfall i Göteborg. Förslaget att bränna avfallet istället för att kompostera det kommer från professor Göran Peterson på Chalmers i ett brev till kommunledningen. Tidigare i veckan sa han i Västekot att avfallet ger både mer energi och bättre miljö om det bränns.

Göteborg kan bli ett föredöme i hela Europa genom att bränna istället för att kompostera det hushållsavfall som göteborgarna sorterar ut, menar Göran Peterson, professor i kemisk miljövetenskap på Chalmers. Bekämpningsmedel i frukt och grönsaker och andra föroreningar och smittämnen oskadliggörs i brännugnar, men inte i komposter, samtidigt som det ger mer energi att bränna avfallet - bland andra Naturskyddsföreningen omprövar nu nyttan med storskalig kompostering, säger Göran Peterson. Men miljökommunalrådet Kia Andreasson är direkt avvisande till förslaget. Hon håller fast vid att det komposterbara avfallet ska bli jord och biogas - inte fjärrvärme. Istället ska man gå direkt till källan och se till att man drar ner på besprutningen av frukt och grönsaker, säger hon till Västekot.