Göteborgs kommun vill ha kvar skrotpremie

Göteborgs kommunledning vill ha kvar skrotpremier för bilar utan katalysator. En statlig utredning föreslår att skrotpremierna försvinner helt och hållet och att biltillverkarna från år 2007 får ansvara för att konsumenterna kan skrota bilar kostnadsfritt. Men Göteborgs kommun tycker att en skrotningspremie på 5000 kronor bör finnas kvar för bilar utan katalysator i syfte att minska miljöproblemen.