300 elever får nu grundskola i Hammarkullen

Hammarkullen får en ny grundskola för totalt 73 miljoner kronor.

Planerna på en ny skola i södra Hammarkullen med 300 elever (från förskoleklass till år 9) har godkänts i kommunstyrelsen.

Skolan behövs för att antalet elever ökar och för att den slitna Bredfjällsskolan, som ligger i ett hyreshus, behöver ersättas.

Med en ny skola hoppas politikerna att föräldrar inte ska sätta sina barn i skolor utanför stadsdelen, något som blivit allt vanligare.

Även Hammarkulleskolan moderniseras för att bli mer attraktiv.