JO lägger ned anmälan mot etisk nämd för djurförsök

JO har beslutat att inte gå vidare med den anmälan som förbundet Djurens rätt gjort mot Göteborgs djurförsöksetiska nämd. Men frågan är ändå inte avgjord, nu ligger bollen hos regeringen.

Djurens rätt anmälde nämden eftersom den godkänt djurförsök som man anser strider mot djurskyddsförordningen. Det är två forskare på göteborgs universitet som vill studera mekanismer bakom impulsivitet, ohämmat beteende och för att hitta medicinska behandlingsmöjligheter för psykopater, eller personer med adhd, ätstörningar och självmordsbeteende.

Forskningsmetoden innebär att råttorna drogas och sedan får törsta, när de sedan vill dricka utsätts de för elstötar med ökande styrka. Råttornas beteende jämförs med friska råttor som också får elstötar när de dricker.

Nämdens beslut var oenigt och flera ledamöter reserverade sig mot godkännandet.

Men nu har alltså JO beslutat att inte gå vidare med anmälan från Djurens rätt. Dels för att dispensansökningar kommit in och dels för att frågan om att använda elektriska stötar vid djurförsök utreds av jordbruksdepartementet vilket kommer leda till en proposition som väntas under Marsmånad.