Spåkutveckling i skolan ska minska segregrationen

Regeringen vill minska segregrationen i skolorna i Sveriges mest utsatta områden med ett tillskott på 225 miljoner kronor.

Fler barn ska hjälpas att klara skolan genom att deras språk utvecklas.

Elever, som nyligen kommit till Sverige, ska kunna få undervisning i kärnämnena, som matematik, på modersmålet.

Allt för att de inte ska komma efter i skolan.

Myndigheten för skolutveckling ska fördela pengarna under de närmaste två åren och stimulera utveckling av skolbiblioteken.

Man ska också via så kallade magnetskolor sprida goda arbetssätt till andra skolor.