Säkrare barnkläder ska minska kvävningsrisken

Nästa år ska nya barnkläder bli säkrare och leken utomhus mindre farlig.

Då får det inte längre finnas farliga snören och snoddar på barnens kläder som kan fastna och kväva dem.

De nya reglerna har tagits fram av organisationer i EU- och Efta-länder och ska förhindra liknande olyckor.

I juni 2006 börjar de nya reglerna om barnkläder att gälla.