Chalmers och Volvo Aero ska minska flygets påverkan

Volvo Aero ska delta i ett EU-projekt som syftar till att kraftigt minska buller, bränsleförbrukning och utsläpp från flyget i framtiden.

Projektet, som löper över fyra år och har en budget på 800 miljoner kronor, ska utveckla ny teknik för att bland annat halvera koldioxidutsläppen från flygmotorerna.

Även Chalmers tekniska högskola ingår i detta EU-projekt.