Partiklar och föroreningar i göteborgsluften specialmäts

Föroreningarna i göteborgsluften mäts nu i det omfattande GÖTE 2005-projektet.

Fem olika mätstationer i sta’n ska förutom vanliga lufftprov även mäta partiklar i luften och spåra deras källor.

Enligt samordnaren för projektet Mattias Hellquist vill man veta mer om vad partiklarna innehåller för att försöka minska förekomsten av dem.

Sedan 70-talet har föroreningarna i luften successivt minskat, men numer har den kurvan planat ut.

Det beror enligt Mattias Hellquist på trafiken. Luften skulle må bra av att trafiken minskade och att man använde miljövänligare teknik.

GÖTE-projektets mätningar pågår en bit in på mars månad