Högskolan i Borås vill bli yrkesinriktat universitet

Högskolan i Borås vill bli universitet

Den planerar att i slutet av mars ansöka hos regeringen om att få bli universitet.

Det definitiva beslutet tas i högskolans styrelse den 4 mars.

Högskolans rektor Said Irandoust säger till TT att man vill lansera ett nytt akademiskt koncept, ett så kallat professionsuniversitet där forskningen i hög grad ska vara knuten till de yrkesgrupper man utbildar.