Lottning till gymnasiet slopas

Lottningen till Göteborgs gymnasieskolor tas nu bort.Det enades politikerna i utbildningsnämnden om i går.

Oppositionen har länge krävt att lottningen försvinner och efter en utvärdering anser nu den styrande majoriteten med socialdemokraterna i spetsen att lottningen har överlevt sig självt.

Politikerna införde lottningen för att jämna ut skillnader mellan olika göteborgsskolor - en del med elitstämpel, andra behövde bli mer attraktiva.

Bara hälften av platserna till populära utbildningar fördelades till dem med högst betyg. Den andra hälften av platserna på en viss skola lottades ut bland samtliga göteborgselever med tillräckliga poäng för det aktuella programmet.

Men krånglet har inte förändrat särskilt mycket i praktiken och nu tas lottningen omedlebart bort i intagningarna som pågår inför nästa läsår: