Nej till korttidsboende på Meros

Meros camping i Askim ska inte få bygga nya lägenheter
för korttidsboende.
Stadsbyggnadskontoret i Göteborg säger nej till en ansökan från Meros med hänvisning till detaljplanen.

Också grannar till campingen, liksom miljöförvaltningen och Askims stadsdelsnämnd ställer sig negativa.