Bygge på Kryddhyllan trots protester

Trots protester från 700 privatpersoner så fortsätter planeringen för att bygga småhus i naturområdet Kryddhyllan i Gårdsten.

I nästa vecka ska Göteborgs byggnadsnämnd besluta om att godkänna programmet.
Kryddhyllan i Västra Gårdsten, som har en storslagen utsikt över Göta älvdalen, föreslås få mellan 150 och 200 bostäder.