Skolverksamheten tär på Universeums ekonomi

Universeum i Göteborg fortsätter att ha problem med ekonomin, och idag ska styrelsen diskutera budgeten och stöd från sponsorer i ett extrainkallat möte.
När Universeum kom till 2001 var det tänkt att vanliga besökare och turister skulle bekosta en rabatterad och omfattande skolverksamhet.
Men det var en felräkning som lett till att Universeum i fjol troligen gick 14 miljoner kronor back.

Turistverksamheten går bara precis ihop, och det gör att det nationella kunskapscentrumet skulle behöva ytterligare 10 miljoner kronor utöver de bidrag de får i dag.
Mauritz Sahlin, styrelseordförande för Universeum, är förhoppningsfull och han bedömer de signaler han fått som att de kommer att få de pengar som behövs.
Regionen tänker bidra med 10 miljoner på två år och underhandskontakter med ledande partners som Universitetet, Chalmers och Handelskammaren pekar mot fortsatt stöd.

Universeum ska vara ett nationellt kunskapscentrum och få skolelever från hela Sverige att upptäcka naturvetenskapen och kanske småningom välja ett naturvetenskapligt yrke.
Därför tar man emot skolklasser och håller med lärare och material, för vilket skolorna bara betalar 50 kronor per elev.
För Universeum kostar verksamheten drygt 10 miljoner kronor att ta emot alla.