Satsningen på biobränsle växer

Idag invigdes en biobränsleeldad panna på Sävenäs. Den nya pannan blir en av de största i Sverige. 

Pannan har tidigare eldats med kol och olja, men har byggts om för att kunna eldas med biobränslen. Framför allt träflis. Genom att gå över till biobränsle minskar Göteborgs Energi utsläppen av koldioxid med 100 000 ton per år.