Göteborg nobbar 30-gräns

Stockholm har infört maxgräns på lokalgator. Där gäller från och med denna vecka 30 kilometer i timmen. Men Göteborgs kommun är tveksam till att införa en 30-gräns.

Partille kommun införde däremot detta för flera år sedan för att minska antalet olyckor på mindre gator.

Göteborgs kommun satsar istället på att tvinga ner hastigheten med hjälp av till exempel gupp och cirkulationsplatser. Något som även Partille gör, men där har man sedan flera år tillbaka även en 30-gräns på lokalgator, säger Sören Lund gatuchef på stadsbyggnadskontoret i partille