Mer regionstöd till Universeum

Västra götalandsregionen bidrar med sammanlagt tio miljoner kronor för att lösa Universeums ekonomiska problem. Det beslutades på ett extrainkallat styrelsemöte idag.

Bakom de ekonomiska problemen ligger bland annat att de avgifter vanliga besökare och turister betalar inte täcker kostnaderna för att kunna subventionera inträdesavgifter för skolor.