Rekordmånga körkort indragna

Rekordmånga bilister blev förra året av med sina körkort. I hela landet var det drygt 33 000 bilister som fick sina körkort indragna. Sedan 1999 har den siffran ökat stadigt.

I Göteborg har dock trenden vänt. I fjol förlorade drygt 1800 bilister sina körkort, vilket är en minskning med 500 sen året innan.