Stabil byggmarknad i Göteborg

Göteborgsområdet behöver flera stora offentliga anläggningsprojekt. Det sa regionchefen för Sveriges byggindustrier i Västsverige, Andreas Brendinger, idag när han  presenterade BI:s prognos för byggandet de kommande åren.

Han syftar på utbyggnaden av E 20, E6, Riksväg 45 och att det äntligen blir en ny älvförbindelse i Göteborg. För övrigt påverkas inte byggmarknaden i Göteborgsområdet så mycket av konjunkturerna.