Kraftiga förseningar i tågtrafiken: Göteborg mindre drabbat

Hela landets tågtrafik berörs när Banverket måste kontrollera 7000 nyinstallerade växlar, sedan tre kontakter visat sig vara defekta. I Göteborg drabbas främst inkommande tåg.

Det kommer inte bli nämnvärda förseningar för avgående fjärrtåg och pendeltåg från Göteborg central idag. Trafiken stoppas upp när tåg kör över växlarna i maximalt 40 kilometer i timmen innan växelkontakterna blivit kontrollerade.

Men kring Göteborgs Central finns inga sådana nya kontakter i växlarna, säger informatör Thomas Boström på Banverket till Västekot.

Däremot finns de mellan Alingsås och Skövde samt mellan Falköping och Nässjö och på annat håll.

Det kan alltså bli förseningar på tåg in till Göteborg .

Verkets första prioritet är att under helgen kontrollera växlarna i pendeltågstrafiken i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö, inför måndagens resor till jobbet.

Men även växlarna på de andra järnvägslinjerna, de mest trafikerade i första hand, ska synas av med start i helgen, vilket väntas leda till stora förseningar.

-Vi låser därför alla växlar för att minimera rörelser i dem. Det innebär enormt stora problem för oss. Vi har inga möjligheter att styra trafiken längre utan måste köra på ett spår, säger Per Olof Apel.

Det innebär att om ett X2000-tåg hamnar bakom ett långsamt godståg så fastnar persontåget där; det blir kolonnkörning där det långsammaste tåget anger takten.

Enligt Per Olof Apel är det bara första tåget som går genom en växel som måste sänka hastigheten till högst 40 kilometer i timmen.

-Om växeln fungerar normalt kan de efterföljande tågen gå i högre, kanske full hastighet om växeln ligger kvar i samma läge.

Banverket vet ännu inte hur lång tid störningarna i tågtrafiken kommer att bestå.

-Det kan handla om några dagar men kan också handla om längre tid, säger Apel.

Innan trafiken genom växlarna kan återgå till normala hastigheter krävs klartecken från Järnvägsstyrelsen.