Känslig kommunal upphandling om värdetransporter

Otillräcklig bankservice i Göteborg, bland annat i ytterområdena, tvingar nu kommunen att upphandla värdetransporter. En kartläggning av transportbehovet ska vara klar till sommaren och sedan följer en känslig upphandling.

Göteborgs Upphandlingsbolag ska nu ta reda på hur behoven av värdetransporter ser ut i kommunen. Det är känt att många kommunanställda som ska hantera och transportera kontanter känner sig otrygga. Kassorna blir allt större i takt med det minskade intresset från bankkontoren att hantera kontanter. Risken för rån upplevs som ett allt större arbetsmiljöproblem i kommunen.
I vissa stadsdelar är det också färre medborgare som använder sig av elektroniska banktjänster och det ökar kontanttrycket på kommunen när det ska göras utbetalningar.

Men en upphandling av värdetransporter är känslig, för det finns få aktörer. På värdetransportmarknaden finns tre företag men bara ett som i dag kan åta sig hela den service som kan behövas, säger kommunens upphandlingsledare Roland Mårtensson. En annan komplikation är att det är svårt att informera så tydligt om upphandlingen som reglerna kräver. Detaljinformation till fel personer kan öka risken för överfall och rån, säger Roland Mårtensson till Västekot.