Ändrade EU-regler ger mindre nötkött i diskarna

Det har uppstått brist på svenskt nötkött.

Orsaken är bland annat EUs nya regler för bidrag till köttbönder.

Det nya bidragssystemet ger bönderna lägre ersättning och många uppfödare passade därför på att slakta sina köttdjur före årsskiftet för att få ut den gamla summan om 80 euro per djur.

Just nu tvingas Sverige importera nötkött från bland annat Irland och Finland för att täcka behovet.

Och priset på svenskt nötkött har också stigit de senaste veckorna.

Ett annat exempel på bristen av nötkött är att charkföretaget Christof AB i Göteborg tvingats säga upp en styckare.

Och köttbranschen i övrigt kommer sannolikt också att påverkas