Höga miljökrav på universitetets nya fartyg

1:09 min

Göteborgs Universitet ska få ett nytt forskningsfartyg. Beställningen är gjord på ett polskt varv och fartyget kommer att kosta en bit över 100 miljoner kronor. Och de miljömässiga kraven är höga.

– Mycket är relaterat till klimatfrågor. Tillståndet i havet är viktigt för klimatfrågorna. Därför är det också viktigt att Göteborgs universitet satsar på att få en helhet i de marina frågorna, säger Elisabet Ahlberg som är dekanus vid Naturhistoriska fackulteten på Göteborgs universitet.

Det nya forskningsfartyget blir 45 meter långt kommer att väga 800 ton och ska ha en besättning på fem personer. Det ska också finnas plats för ett tjugotal forskare och studenter ombord.

Tillsammans med de två marina forskningsstationerna i Tjärnö och Kristineberg i Bohuslän så kommer det det nya fartyget att fungera som ett tredje ben i universitetes marina forskning, menar Elisabet Ahlberg.

År 2050 kommer 60 procent av jordens då 9 miljarder människor att bo i kustnära områden som riskerar att drabbas av översvämningar genom klimatuppvärmningen. Göteborgs Universitetet har varit noga med att fartyget byggs efter miljömässiga krav. Jämfört med det utrangerade forskningsfartyget Skagerak kommer det nya fartyget bara att dra 40 procent så mycket bränsle trots att det är större.

Fartyget ska stå klart i mars 2015.

Tommy Johansson
tommy.x.johansson@sverigesradio.se