Fler unga överlever stroke

Den som drabbas av stroke och är under 55 år har allt större chanser att klara sig bra. På tjugo år har dödligheten halverats för kvinnor och minskat med en tredjedel för män.

Det här visar en ny studie från Sahlgrenska akademien. Forskarna har inte studerat vad som ligger bakom den minskade dödligheten, men tror det beror på både förändrad livsstil och bättre behandling

– Men även om prognosen har blivit bättre är dödligheten bland yngre patienter med stroke fortfarande sex gånger högre än för jämnåriga i befolkningen för både män och kvinnor, säger Annika Rosengren, professor i medicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet i ett pressmeddelande.

Strax över en procent av de yngre patienter som skrivs ut från sjukhus efter stroke dör inom fyra år. Många dör i andra sjukdomar än stroke.