Många oroas över ungas alkoholvanor

11 min

Det är vanligt att unga känner att omgivningen oroar sig över hur mycket de dricker, visar en undersökning som organisationen IQ har gjort.

Dessutom svarar var tredje 18-25-åring i undersökningen att de har minnesluckor minst en gång i månaden.
– Om någon i min omgivning drack för mycket skulle jag prata med personen, säger Natalie Nordén som P4 Göteborg pratar med på Lindholmen i Göteborg.

Hon hoppas att hennes närstående hade gjort detsamma om de oroat sig för henne.

Nästan var tredje person, 31 procent, av de unga svarande uppger att de själva eller någon närstående farit illa på grund av sitt drickande. Drygt sju av tio unga män svarar att de blir riktigt berusade minst en gång i månaden och motsvarande siffra för kvinnor mellan 18 och 25 år är sex av tio. IQs VD Magnus Jägerskog besöker Göteborg Direkt.

IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. De jobbar för ”En smartare syn på alkohol”. Det är IQ:s nätundersökning Alkoholprofilen.se som informationen om ungas drickande kommer ifrån. Totalt har 350 000 personer svarande på undersökningen, varav 190 000 var mellan 18 och 25 år.