Kommunfullmäktige diskuterar "mutkulturen" i Göteborg

1:24 min

Granskningskommissionens rapport om grogrunden för en särskild mutkultur i Göteborg ska följas upp vid nästa fullmäktigesammanträde i början av december. Det säger kommunfullmäktiges ordförande, socialdemokraten Lena Malm till P4 Göteborg.

Den politiska oppositionen i Göteborg begär nu en uppföljning av den rapport som en oberoende granskningskommission lämnade i somras om grogrunden för oegentligheter i Göteborg.

Det folkpartistiska kommunalrådet Helene Odenjung pekar på att uppföljningen som utlovades av kommunfullmäktiges ordförande på ett sammanträde i juni inte har blivit av.

Socialdemokraten Anneli Hulthén försvarar sig med att kommunen redan har tagit till sig det mesta av kommissionens rekommendationer i pågående arbete med kommunens handlingsplan mot oegentligheter. Men hon säger samtidigt att löftet om en uppföljning ska hållas.

Helene Odenjung (FP) säger också efter den senaste uppmärksamheten kring kommunala bolagschefer och deras kvitton i Cannes att kommunledningen bör titta närmare på hur nya attestregler efterlevs, det vill säga kontrollen av kvitton och utlägg.

Udden riktas underförstått mot socialdemokraten Anna Johansson som attesterade det felaktiga kvitto som Bostadsbolagets numera sparkade vd Bertil Rignäs hade lämnat.

– Vi måste komma ifrån kvittokulturen, det är inte så vi ska styra staden, säger Helene Odenjung.

Nu kommer alltså beskedet att politikerna om tre veckor får tillfälle att debattera den oberoende granskningskommissionens slutsatser och förslag på hur oegentligheter i kommunen ska kunna motverkas.

Roger Blomqvist
roger.blomqvist@sverigesradio.se